Vyjádření k GDPR masáže Monika Čtvrtečková

V návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – GDPR , informuji o zabezpečení a zpracování osobních údajů při výkonu mé podnikatelské činnosti.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Správce osobních údajů
  Monika Čtvrtečková, IČ: 75245493, E-mail: masaze@ctvrta.cz, Tel.: 608 102 408
  Ondrej Čtvrtečka, IČ: 05691061, E-mail: ondra@ctvrta.cz , Tel.: 774 862 060

 2. Rozsah a účel zpracování vašich osobních údajů
  Dochází ke zpracování a evidenci osobních údajů - identifikačních a kontaktních údajů, fakturačních údajů a údajů o objednávkách.
  1. osobního charakteru pro spojení s klientem
   jména, příjmení, adresy, telefonní čísla, elektronické adresy (pro komunikaci)
  2. fakturační údaje

 3. Právní základ zpracování osobních údajů
  Právním základem zpracování osobních údajů je plnění či uzavření smlouvy. Tedy skutečnost, že vaše osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění masážních služeb dle vašich požadavků. V tomto ohledu je pak získávání souhlasu již nadbytečné.

 4. Zdroj údajů.
  Získány od dotčené osoby.

 5. Zabezpečení osobních údajů.
  Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
  1. data vedená elektronicky jsou chráněná řízeným přístupem – heslem a šifrovaným spojením
  2. data papírová (účetnictví) jsou v uzamčené místnosti
  3. osobní data nejsou předávána třetím stranám

 6. Informace o právech dotčené osoby
  1. Pokud klient uplatní právo na opravu nebo výmaz, bude úkon neprodleně proveden.
  2. Klient může požádat o podání informací o zpracování osobních údajů.

 7. Doba evidence
  1. spojení na klienty po dobu živnosti
  2. uchování účetních údajů se řídí podle obecné archivační a skartační lhůty dle zákona o účetnictví – 10 let

© 2009 - 2010, Studio Čtvrťa